Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Onze visie & missie

Missie
Leren voor het leven
Educatis staat voor uitdagend onderwijs voor alle leerlingen, gekenmerkt door respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en effectiviteit.

Visie
Leren en leven zijn nauw aan elkaar verbonden. Leren is noodzaak om te kunnen leven. De mens heeft de mogelijkheden gekregen om op verschillende niveaus te leren en het is een Bijbelse opdracht deze gave te ontwikkelen en te gebruiken. Het leren is gericht op het leven. Het leven heeft een tijdelijke en een eeuwige dimensie. Het lerend leven is op beide gericht.
Leven is leven voor Gods aangezicht en in verbondenheid aan de ander. De levensweg is een leerweg. Leren doen we levenslang. Leven doen we in gemeenschappen: het gezin, de familie, de straat, het dorp of de stad, de kerk, de school, kortom de maatschappij als verzameling van gemeenschappen met als doel om te leren leven in deze gemeenschappen. Een gemeenschap heeft waarden, normen en gedragsregels. Voor Educatis zijn deze gebaseerd op Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid. Vanuit deze basis leren we leerlingen te leven in de verschillende gemeenschappen met hun onderscheiden waarden, normen en gedragsregels.