Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Externe relaties

Samenwerkingsverbanden

Onze scholen zijn door de ligging in twee regio's - Gouda en Ede - aangesloten bij het samenwerkingsverband 'Weer Samen Naar School'. Met ingang van het cursusjaar 2013-2014 bestaat er één samenwerkingsverband waarbij alle tien basisscholen van Educatis zijn aangesloten: Berséba.
Vanuit het samenwerkingsverband WSNS wordt uitvoering gegeven aan de - specifieke - zorg voor de leerlingen.
Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo goed mogelijk binnen de scholen te begeleiden. Het doorverwijzingspercentage is bij de Educatis scholen laag in verhouding tot de landelijke gemiddelden.