Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Producten en diensten

Methode Huiswerkleerlijn My name is Tom

My Name Is Tom is een veelgebruikte methode voor Engels in het basisonderwijs. Educatis heeft, in samenwerking met CreŽdu, aanvullende toetsen en woordenlijsten ontwikkeld bij deze methode van uitgeverij Groen.

Door het leren van de woordenlijsten van groep 6 t/m 8 bouwen de leerlingen de woordenschat op die nodig is voor het voortgezet onderwijs. Wanneer de toetsen worden afgenomen, wordt ook een structurele toetsing en oefening van de grammatica en leesvaardigheid gewaarborgd.
Voor het inzien van het eerste hoofdstuk van de woordenlijsten voor de groepen 6 t/m 8 klik hier woordenlijst gr 6 pag 1.png of hier woordenlijst gr 7 pag 1.png of hier woordenlijst gr 8 pag 1.png

Opzet van de toetsen
De toetsen bestaan uit drie onderdelen:
  • Woordenschat: dit onderdeel bevat letterlijk de geleerde stof (woordenlijst).
  • Grammatica: in dit onderdeel komt de grammatica terug die behandeld is in de lessen. Waar mogelijk sluit dit ook aan op de stof die als huiswerk is meegegeven.
  • Vaardigheden: dit onderdeel is niet direct verbonden aan de geleerde stof. Waar mogelijk is, vooral bij het twee sterrengedeelte, wel gekozen voor onderwerpen die dicht bij de lesstof liggen. Het basisdeel bevat meer algemene onderwerpen.

De toetsen zijn zo opgezet dat er veel ruimte is voor differentiatie: op elk van de genoemde onderdelen kan er gekozen worden welk niveau voor de leerling passend is. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekozen om een leerling wel de volledige woordenlijst (niveau 1 en 2) mee te geven en dit te toetsen, maar de grammatica en vaardigheden alleen op basisniveau te laten maken. Klik hier voor de Toets - groep 6 les 1-4.pdf en hier voor het correctiemodel Toets - groep 6 les 1-4 antwoordmodel.pdf. Voor de Toets - groep 7 les 1-4.pdf met Toets - groep 7 les 1-4 antwoordmodel.pdf.
Voor de Toets - groep 8 les 1-4.pdf met Toets - groep 8 les 1-4 antwoordmodel.pdf.

Tussentijdse toetsing
Op de toetsen zelf wordt maar een beperkt deel van de woordenschat overhoord. We raden daarom aan om tussentijds kleine woordentoetsen in te plannen. Zo blijven leerlingen gemotiveerd en worden de woorden en zinnen niet alleen voor de repetitie geleerd.

De kosten zijn als volgt:

Woordenlijsten 1,25 euro p/st
Toetsmappen 50,00 euro p/st.
Bestellen kan door een mailtje te sturen naar info@educatis-rpo.nl.