Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Beleid en jaarverslag


De statuten van de vereniging Educatis


Beleidsplannen

Het strategisch beleidsplan van Educatis vindt u hier 20180924 strategisch beleidsplan.pdf


Jaarverslagen en jaarrekeningenPrivacybeleidANBI (algemeen nut beogende instelling)


Educatis is een vereniging voor Primair Onderwijs op reformatorische grondslag en is opgericht op 01-08-2005.

Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Educatis is 30204999.
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 814469425.

Bankrekeningnummer: NL87RABO 0132953382 t.n.v. Educatis.

Het bezoekadres van het kantoor van Educatis
Waterdaal 3
3817 GV Amersfoort
Tel. 033 - 3033123
e-mailadres: info@educatis-rpo.nl

Het beloningsbeleid voor directie en personeel van Educatis is conform de richtlijnen in de CAO. Zie 20190222 cao PO 2018-2019.pdf

Raad van Bestuur
A. Verweij
Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Educatis is conform de richtlijnen in de CAO bestuurders. Daarmee wordt voldaan aan de wet normering topinkomens. Zie 20190426 cao Bestuurders PO 2018-2019.pdf

Raad van Toezicht
J. Weeda, voorzitter
M.J.E. Baan-Meerman, lid
N.M. van Garderen, lid
J.C. van der Net, lid
P.G. Willemsen, lid
Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht van Educatis bestaat uit vacatiegeld dat zij ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. De afspraak is dat dit bedrag € 2.000 per jaar is, voor de voorzitter is dit € 3.000 per jaar.

De vereniging Educatis stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 4 genoemde grondslag en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij stelt zich tevens ten doel het bevorderen en bewerkstelligen van een gezamenlijk beleid met betrekking tot de scholen die van haar uitgaan. De vereniging stelt zich voorts ten doel om ten behoeve van de scholen werkzaamheden te verrichten ter verzekering van de goede gang van het onderwijs. De vereniging beoogt niet het maken van winst.