Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Leren voor het leven

Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh 14:6). In het onderwijs maken we de leerlingen bekend met de Weg tot het Leven, zoals Hij dat in de Bijbel als Waarheid bekend maakt. We geven de leerling waarden en normen mee vanuit dit Bijbels perspectief en bereiden hen hiermee voor om te participeren in gezin, kerk en samenleving. We werken aan de ontwikkeling van hun talenten, zodat ze een goede startpositie verwerven om de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken.


Nieuwsbericht
De Raad van Toezicht van de vereniging Educatis is dankbaar en verheugd om mee te kunnen delen dat na een zorgvuldige selectieprocedure Arjan van Hell is benoemd als de nieuwe bestuurder van Educatis. In Arjan hebben wij een ondernemende en enthousiaste bestuurder gevonden met een grote kennis van het primair onderwijs die zijn loopbaan binnen Educatis een mooi vervolg geeft.

We danken in het bijzonder de leden van de GMR en het MT die in de sollicitatiecommissie een waardevolle bijdrage aan het benoemingsproces hebben geleverd. Ook de deskundige begeleiding van het proces door Pandion Leiderschap hebben we zeer gewaardeerd.

Samen met onze huidige bestuurder Adri Verweij en onze aankomend bestuurder Arjan van Hell gaan wij op korte termijn nog in overleg hoe we tot een goede overdracht van de werkzaamheden zullen komen en hoe het afscheid van Adri Verweij wordt vormgegeven.Educatis is door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Dat houdt in dat donaties of giften fiscaal aftrekbaar zijn.